termes

 

Tots els drets de propietat industrial o intel·lectual d’aquesta pàgina web i dels seus continguts (fotografies, dissenys, textos, etc.) pertanyen a David Ribera i Cos o, en el seu cas, a tercers. Tota la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva darrera actualització.

 

L’usuari pot consultar i utilitzar els seus continguts exclusivament per al seu ús personal, correcte i lícit, estant expressament prohibit:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es disposa de la manifestació o consentiment exprés del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

David Ribera no és responsable de la informació i altres continguts integrats als espais o pàgines web de tercers accessibles des de la web davidribera.com mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, hipervincles o links a la web davidribera.com, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de la web davidribera.com, excepte autorització expressa de David Ribera.

 

David Ribera es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per perseguir les persones, físiques o jurídiques, que incompleixin les anteriors condicions o utilitzin de forma indeguda els continguts d’aquesta pàgina web o qualsevol informació que hi pugui aparèixer.